top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Hondentrimsalon Cave Canem verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u indien nodig te kunnen bellen of e-mailen, onze diensten te factureren, of het verstrekken van gegevens aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst). Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.  

De gegevens die wij van u hebben verzameld mag u te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon. Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Uitzondering hierop is de Belastingdienst. Uw persoons-gegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hen worden gedeeld.

 

Wij houden op onze website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies. Uw persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet. 

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op. Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

bottom of page